Speelpraatgroep

De Speelpraatgroep.

Een kosteloze training, op verzoek van gemeente Eindhoven, waarbij leerlingen op een creatieve en actieve manier de vaardigheden aangeleerd krijgen.

Ieder neemt deel met eigen leerdoel(en). In een intakegesprek bespreken de trainers met ouder en kind deze leerdoelen en wordt uitleg gegeven over de training.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 75 minuten.

Binnen Eindhoven wordt de training 4 x in het jaar aangeboden. Er is ook een workshop-variant, deze draait in het najaar 2021.

De training worden verzorgd door 2 opgeleide trainers van Lumens.

Vanzelfsprekend nemen de trainers de RIVM maatregelen in acht.


Waarom is deze training zinvol?

Lumens vindt het belangrijk dat kinderen sociaalvaardig zijn en emotioneel sterk in hun schoenen staan. Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld zijn voorwaarden om naar eigen kunnen te presteren op alle gebieden. Sommige kinderen kunnen zich van nature makkelijk aanpassen, maken makkelijk contact en voelen zich snel ergens op hun gemak.

Voor een aantal kinderen lukt dit niet. Zij hebben extra hulp en oefening nodig. Dit bieden wij aan tijdens de SoVa-training (Speelpraatgroep). We oefenen hierbij bijvoorbeeld vragen stellen, complimenten geven, emoties uiten en bij anderen herkennen, stevig in je schoenen staan en je boosheid reguleren. Op scholen worden de kinderen geobserveerd, volgt men de kinderen en worden resultaten en bevindingen met ouders besproken. Komt in een aantal jaren na elkaar naar voren dat een leerling moeite heeft met de sociale en emotionele ontwikkeling, kan dit aanleiding zijn om de leerling aan te melden voor de Speelpraatgroep. Deze training is niet bedoeld voor kinderen met een ernstige gedragsstoornis. Ook als ouder kan bij de leerkracht worden aangeven wanneer de ouder zorgen heeft over de sociale-emotionele ontwikkeling van het kind. Dit kan in het algemeen, maar natuurlijk ook wanneer er grote veranderingen plaatsvinden in de thuissituatie waar een kind (veel) last van heeft.

Halverwege de training vindt er een tussenevaluatie plaats. Tenslotte wordt de training afgesloten met een eindevaluatie en een eindgesprek tussen ouders en trainers. Naast de ouders ontvangen ook de leerkrachten van de kinderen deze eindevaluatie, zodat ze in de klas nog beter met de leerling om kunnen gaan. Wanneer tijdens of na de training de inschatting wordt gemaakt dat de leerling meer of andere ondersteuning nodig heeft, zal dit met de ouders worden besproken.


Voor wie?

Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 (basisscholen in Eindhoven) met een minimale leeftijd van 9 jaar.

In de intake bekijken de trainers zorgvuldig of de Speelpraatgroep een goede optie is voor de leerling en/of de samenstelling van de groep passend is.

De maximale groepsgrootte is 10 personen.


Wanneer en waar?

Zodra het kan! We hopen kort na de carnavalsvakantie.

In ieder geval op de woensdagmiddagen, 8 bijeenkomsten x 75 minuten.

De trainingslocatie wisselt per keer; dit is afhankelijk van hoeveel aanmeldingen er vanuit welke school en welke wijk zijn. Het wisselen heeft als voordeel dat ook kinderen in het andere deel van Eindhoven in het jaar kunnen deelnemen.

 

Aanmelden!

Aanmelden kan middels het aanmeldformulier

 
Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet!

Bij vragen of twijfel of meer informatie kunt u ook altijd contact met mij opnemen, zie onderstaand mijn contactgegevens.


Met vriendelijke groet,


Patricia Bosman
Schoolmaatschappelijk werk 12- 12+, Coördinatie trainingen
 
Lumens| Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven

Beemdstraat 29 | 5653 MA Eindhoven

06 159 574 82
p.bosman@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl

ma | di | do (tot 13.00 uur)|

Cookie instellingen