Vragenlijst over de behoefte van ouders omtrent opgroei-en opvoedondersteuning op spilcentrum zuiderzeelaan

Vragenlijst over de behoefte van ouders omtrent opgroei- en opvoedondersteuning op spilcentrum Zuiderzeelaan
 
Beste ouder. Wat fijn dat u ons wil helpen! Om de opgroei- en opvoedondersteuning zo goed mogelijk te organiseren hebben basisschool de Schelp, Kinderopvang Little Jungle, WijEindhoven, de GGD en Lumens de handen ineengeslagen om met elkaar te kijken naar wat beter kan op jullie SPIL centrum.
Om ervoor te zorgen dat de opgroei- en opvoedondersteuning aansluit bij de behoeften van ouders hebben we uw ideeën hard nodig.

We willen u vragen deze vragenlijst hieronder in te vullen, het vraagt een kwartier/20 minuten van uw inzet. De eerste vragen gaan over u en uw gezin, daarna volgen vragen over de opvoeding. Als het antwoord niet precies past, kies dan het antwoord wat uw mening het beste weergeeft.

Belangrijk om te weten; de vragenlijst zijn anoniem. Bij het invullen van de lijst helpt u uzelf en andere ouders bij het opvoeden van al onze kinderen. De gegevens gebruiken we om de opvoedondersteuning op SPIL centrum Zuiderzeelaan goed te organiseren in de toekomst.

Bij voorbaat dus heel erg bedankt voor het invullen!
FORMULIER INVULLEN

Cookie instellingen