Burgerschap

Op onze school vinden we het belangrijk om kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger, in onze maatschappij. We leren kinderen om met een kritische blik naar zichzelf en de wereld om zich heen te kijken en die wereld te begrijpen. We leren hen met respect om te gaan met zichzelf, met de ander en de omgeving.

Hoe wij dit als school aanpakken, staat beschreven in het plan voor Burgerschapsvorming. In ons anti-pestprotocol beschrijven we hoe we omgaan met pestgedrag. Als u vragen heeft, horen we dat graag.

Klik hier voor het plan burgerschapsvorming 2023-2024.
Cookie instellingen