Onze school

Waar talent bloeit en plezier groeit!


Wij zijn een kleurrijke school in de wijk Woenselse Heide in Eindhoven. Als school vormen wij samen met kinderopvangorganisatie Little Jungle Spilcentrum Zuiderzeelaan, het leukste Spilcentrum van Eindhoven! 

Wij zijn ervan overtuigd dat plezier in leren, uitdagend onderwijs en de samenwerking met ouders de ontwikkeling en de kansen van kinderen bevordert. Daarom besteden we veel aandacht aan een fijne sfeer op onze school en maken we onze leeromgeving en onze lessen zo aantrekkelijk mogelijk. Zo doen we dat:
  • We besteden veel aandacht voor de taalontwikkeling van onze leerlingen en hebben 2 schakelklassen waarin we kinderen gedurende een jaar een intensief taalprogramma aanbieden. Daarnaast werken we intensief samen met De Bibliotheek en met de organisatie Samen thuis in Taal. 
  • We bereiden leerlingen goed voor op de toekomst en bieden in de middagen een geïntegreerd aanbod van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, tekenen en handvaardigheid. Op deze manier stimuleren we het werken aan talenten en het leren van en met elkaar.
  • Om leerlingen ervaringen te laten opdoen met de wereld om hen heen organiseren we met regelmaat lesgebonden uitstapjes en hebben we een intensieve samenwerking met zorgcentrum De Eerdbrand in onze wijk. 
  • We werken intensief samen met ouders. Zij zijn een belangrijke partner in ons onderwijs en wat ons betreft nauw betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Er zijn ook mogelijkheden om betrokken te zijn door deel te nemen aan de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de ouderkamer.

 Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
Cookie instellingen