Logopedie

                                                           

LOGOPEDIE

Jennie Verpoorten heeft sinds kort een samenwerkingsverband met basisschool De Schelp. Ze is logopediste van Logopediepraktijk Klaretaal en is vanaf januari 2021 elke woensdag aanwezig op school. Het doel van deze samenwerking is het goed kunnen samenwerken en afstemmen met de leerkrachten om de zorg van de kinderen te optimaliseren.
Jennie is allround logopedist, wat betekent dat ze alle logopedische problemen behandelt bij mensen van alle leeftijden. Daarnaast staat ze geregistreerd als stottertherapeut en heeft ze veel ervaring met lees- en spellingsproblemen.
Wat kan zij voor jullie doen:
Kinderen die moeite hebben in de mondelinge of schriftelijke communicatie zijn welkom om bij logopedie hiermee te oefenen. Jennie kan op de volgende gebieden helpen:

Taal:
  • begrijpen als iemand iets vertelt of wanneer je een tekst leest.
  • gebruiken van de taal: woordenschat, goede zinnen maken, een duidelijk verhaal vertellen.

Spraak:
  • alle klanken in een woord goed uitspreken.
  • de tong achter de tanden houden bij het spreken, slikken en in rust.
  • verstaanbaar spreken bij broddelen.
  • vloeiender spreken en leren omgaan met stotteren.

Lezen en spellen:
  • letterkennis, hakken en plakken in groep 2.
  • vanaf groep 3 lezen en spellen oefenen volgens passende methodes.

Adem en stem:
  • een rustige buikademhaling combineren met ontspannen stemgebruik.

Praktisch:

Om vergoede logopedische zorg te krijgen, is een verwijzing van de huisarts of andere specialist nodig. De eerste behandeling bestaat uit een intakegesprek met ouder(s). Vervolgens zal onderzoek worden gedaan om een gericht behandelplan op te stellen. Daarna volgen de behandelingen waarin gericht geoefend wordt. Bij jonge kinderen wordt zoveel mogelijk spelenderwijs geoefend.
Voel je vrij om contact op te nemen voor vragen of advies:
tel. nr.: 06 15364701
e-mail: jennie.verpoorten@logopedieklaretaal.nl

Kijk voor meer informatie op www.logopedieklaretaal.nl

 
Cookie instellingen