Waar zijn wij trots op

  • Op onze school dagen we kinderen uit om te werken vanuit eigen motivatie en nieuwsgierigheid. Dit doen we door thematisch te werken aan vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek, handvaardigheid en tekenen.
  • Op onze school besteden we veel aandacht aan taalonderwijs en aan woordenschat. We hebben 2 schakelklassen waar kinderen een extra taalaanbod krijgen.
  • Op onze school zoeken we actief de samenwerking met ouders en met de wijk.
  • Op onze school is het welbevinden van kinderen belangrijk. Naast de aandacht die we hieraan besteden in de lessen, worden er trainingen Rots & Water georganiseerd door eigen leerkrachten.
  • Op onze school werkt een vakdocent bewegingsonderwijs die ook na schooltijd een lesprogramma verzorgt.

Uitgebreide informatie over onze school vindt u in onze Schoolgids.

klik hier voor onze schoolgids 2023-2024.
Cookie instellingen