Waar staan wij voor

Wij zijn ervan overtuigd dat plezier in leren de ontwikkeling en kansen van kinderen bevordert. We bieden een fijne sfeer waarin een basis ligt van verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect. We dagen kinderen uit om zich persoonlijk te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken en stimuleren hen om het maximale uit zichzelf te halen. Dit doen we in samenwerking met ouders en met partners in ons Spilcentrum en in de wijk. Om de identiteit van De Schelp goed in beeld te brengen hebben we kernwaarden gekozen die aansluiten bij de populatie van De Schelp en die een omschrijving geven van het onderwijs waar wij voor staan en waar wij in geloven.
 
 De kernwaarden fungeren als ethisch kompas voor ons handelen in de schoolplanperiode 2020-2024. De kernwaarden waarvoor we hebben gekozen zijn:
 • Verantwoordelijkheid: We stimuleren leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Hiermee stimuleren we de groei in zelfstandigheid en de intrinsieke motivatie in het nemen van regie over de eigen ontwikkeling.
 • Persoonlijke ontwikkeling: We stimuleren leerlingen om zich bewust te zijn van hun eigen kracht en kwaliteit (talent) en ondersteunen hen om deze maximaal te benutten.
 • Vertrouwen: We geloven in een basis van vertrouwen en betrokkenheid om tot ontwikkeling te komen en te groeien in motivatie en relatie.
• Respect (wereldburgerschap): We stimuleren leerlingen om vanuit nieuwsgierigheid open te staan voor de ander. Hiermee stimuleren we in de omgang met de ander, het tonen van begrip en interesse voor diversiteit in persoonlijkheid, behoefte, wensen, geloof, cultuur en gewoontes.
• Plezier: We geloven dat plezier een belangrijke basis is om je vanuit intrinsieke motivatie te ontwikkelen en vinden het daarom belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.
Cookie instellingen