Peuters (VVE)

Om jonge kinderen (vanaf 27 maanden) voor te bereiden op de basisschool is het positief als ze de peuteropvang bezoeken. Voorheen stond dit ook wel bekend als de peuterspeelzaal.
Peuters ontdekken hoe leuk het is om met andere kinderen te spelen. De activiteiten op de peuteropvang worden met zorg samengesteld door onze VVE-gecertificeerde medewerkers. Spelenderwijs leren zij kinderen allerlei nieuwe dingen. Kortom, spelen staat centraal op de peuteropvang!
 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is de landelijk vastgestelde methode om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling met als doel taalachterstanden te bestrijden.  
We werken op onze peutergroep met het VVE programma Uk & Puk. Via verschillende thema’s worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd. Daarbij speelt de pop ‘Puk’ een grote rol. Iedere 4 tot 6 weken staat er een ander thema centraal en organiseren we allerlei leuke en leerzame activiteiten. Via nieuwsbrieven en ons ouderportaal bent u als ouder ook op de hoogte van waar wij met de kinderen aan werken.
 
Onze peuters gaan regelmatig een kijkje nemen in de kleuterklas, en er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Hierdoor is de start op de basisschool voor kinderen een stuk gemakkelijker
 
Kosten voor Peuteropvang
Sinds 2018 valt de peuteropvang onder de wet Kinderopvang en betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage voor de opvang. Gemeentes bepalen de voorwaarden voor deze ‘voorschoolse voorzieningen’. De bijdragen kunnen dus verschillen per gemeente.
 
Wist u dat alle peuters (van 27 maanden tot 4 jaar) recht hebben op 8 uur per week gesubsidieerde peuteropvang? Kinderen met een indicatie krijgen daar nog eens 8 uur per week gratis bij. De GGD, waar de gezondheid en de ontwikkeling van alle kinderen tussen 0 en 18 jaar wordt gevolgd, geeft deze indicatie af.
Werkende ouders betalen voor 8 uur opvang per week slechts de Rijksnorm dagopvang en krijgen hier van de Belastingdienst nog een tegemoetkoming over. Niet werkende ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.
 
Cookie instellingen