Samenwerking Spil en zorgpartners

Wij willen met ons Spilcentrum naast onze taken op het gebied van onderwijs en opvang ook een plek zijn waar u als ouder terecht kunt voor ondersteuning en/of vragen op het gebied van opvoeding en zorg. 
Maandagavond hebben we hier een start mee gemaakt door alle medewerkers van ons Spilcentrum (De Schelp en Mamma Olifant) kennis te laten maken met onze contactpersonen bij:
  • Lumens
  • GGD 
  • Wij Eindhoven
  • Stichting Omnia
  • Bibliotheek Eindhoven
We hebben deze avond gesproken over de expertise die beschikbaar is bij onze partners en hoe we hier samen gebruik van kunnen maken. Dit schooljaar organiseren we een aantal themaochtenden waar ook ouders kunnen kennismaken met de zorgpartners en wat zij allemaal te bieden hebben op het gebied van opvoeding en zorg.

In onze nieuwsapp zullen we u hiervan op de hoogte houden.


 
Cookie instellingen