Sluiting van de school

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen gaan de scholen en de BSO, vanwege de “Coronacrisis”, vanaf maandag dicht. Zo ook basisschool De Schelp. In deze brief informeren we u over de maatregelen op onze school. 

Vrijdag 17 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie, we sluiten deze dag feestelijk af in de groepen met een kerstlunch en een kleine viering. 

 

Vanaf maandag 20 december is onze school dicht, we verzorgen geen online onderwijs. De kinderen krijgen een kerstboekje mee met werkjes om thuis te doen. We willen u verzoeken om de kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Voor de ouders met “vitale beroepen” bij wie het niet lukt om opvang te regelen, organiseren wij opvang op school vanaf maandag 20 december.  

U kunt inzien om welke beroepen het gaat op: https://www.rijksoverheid.nl Het spreekt voor zich dat enkel kinderen worden opgevangen wanneer zij geen ziekteverschijnselen hebben. U begrijpt dat wij niet van alle ouders weten wie in bovenstaande categorie valt. Mocht u een “vitaal beroep” uitoefenen en géén opvang hebben voor uw kind, dan willen wij u vragen om een bericht te sturen naar Pascha Vink. (p.vink@skpo.nl) met als onderwerp “vitaal beroep”.  

In dit bericht graag de volgende gegevens: naam ouder, naam kind(eren), groep(en) van kind(eren), beroep, dagen dat u opvang nodig heeft. Dit betreft opvang onder schooltijd.  

Volgende week is dat: 

· maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 uur en 14.30 uur 

· woensdag tussen 8.30 uur en 12.15 uur 

· vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur 

De kinderen die we opvangen krijgen op school geen onderwijs. 

 

We willen u vragen om de kinderen zo veel mogelijk thuis te houden om verdere besmettingen te voorkomen. 

Na de kerstvakantie hopen we op 10 januari weer te kunnen starten. We willen u vragen om het nieuws goed te blijven volgen en mochten er bijzonderheden zijn dat laten we u dat weten via de mail. 

We hopen jullie allemaal weer gezond te zien in 2022! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team basisschool De Schelp 

 

Cookie instellingen