MR

De medezeggenschapsraad (MR)
Ouders en teamleden overleggen over de diverse beleidsplannen, over veiligheid en hygiëne, over toelatingsbeleid, over onderwijskundige vernieuwingen en over de taakverdeling binnen de school. Die onderwerpen worden in de MR besproken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden ongeveer om de zes weken plaats. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn dan dient u vooraf contact op te nemen met de voorzitter.
De voorzitter van de MR is Nandi Beukenboom
De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor zowel ouders als (onderwijzend) personeel en directie. Hij of Zij leidt de MR-vergaderingen.
 
De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:
• instemmingsrecht
• adviesrecht.
 
Alle SKPO-scholen samen hebben een gemeenschappelijke MR (GMR). Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen liggen op school ter inzage. Informatie over de GMR kunt u vinden op www.skpo.nl.
 
De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2020/2021 is als volgt:
 
Nandi Beukenboom (moeder Shanara groep 6) Oudergeleding /voorzitter
Rudy de wit (vader van Noah groep 2 A) Oudergeleding
Denise van vlokhoven (moeder van Bram groep 6 en Fenna groep 1/2 B) Oudergeleding
Marieke van Amelsfort (leerkracht groep 1/2 B) Teamgeleding
Melissa Spijkers (leerkracht groep 5) Teamgeleding
Tanya van Oosterhout - Martina (leerkracht ) Teamgeleding 
Cookie instellingen