Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30-14.30 uur.
Woensdag 8.30 uur- 12.15 uur. 

Continurooster: Onze school heeft een continu rooster. Dat betekent dat alle kinderen op school blijven om tussen de middag te eten en drinken. Niemand gaat dus naar huis. De kinderen eten en drinken in de eigen klas met de eigen juf of meester en gaan daarna een half uur buiten. Hieraan zijn voor u als ouder geen kosten verbonden.

Pauzes: Op onze school hebben we pauzes voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Dit doen we zodat er voldoende ruimte is op het plein om lekker te kunnen spelen. Tijdens de pauzes surveilleren alle teamleden meerdere keren per week omdat we dat belangrijk vinden; ook de directeur, conciërge en administratief medewerker.

Bibliotheek: Iedereen in ons Spilcentrum heeft een eigen pasje voor onze schoolbibliotheek en daar worden elke week boeken geleend. ieder kind mag een boek lenen voor in de klas en een boek voor thuis.

Gymzaal: Wij hebben een grote eigen gymzaal in het gebouw waar alle leerlingen 2 keer per week gymles hebben. Deze les wordt 2x per week verzorgd door een vakdocent. De vakdocent verzorgt ook wekelijks een naschoolse activiteit waar leerlingen op vrijwillige basis aan kunnen deelnemen.

Rots & Water: Wij verzorgen sociale vaardigheids training Rots & Water. Deze training wordt door onze eigen leerkrachten gegeven. 

Wilt u meer weten?
Meer wetenswaardigheden kunt u vinden in onze Spil-gids en schoolgids.
Cookie instellingen