Nieuws

Opening maandag 8 februari

Zoals u weet gaan de scholen weer open en mogen de kinderen vanaf maandag 8 februari weer naar school. Heel mooi nieuws waar wij als team blij mee zijn. Wij hebben in de afgelopen dagen hard gewerkt aan een plan voor De Schelp dat aansluit bij de maatregelen die  gesteld zijn vanuit de overheid, maar ook op de onderwijsvisie die wij als team hebben.   Gezondheid: Bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts blijft uw kind thuis, wij volgen daarin het advies van het RIVM. Wanneer een gezinslid koorts heeft of besmet is met Corona blijft uw kind thuis.   Veiligheidsmaatregelen groep 1/2 en groep 3 De kinderen van de groepen 1/2 en groep 3 werken in hun eigen groep en hebben geen contact met kinderen uit andere groepen. Er zijn gespreide pauzes, we houden de groepen gescheiden van elkaar. Mocht er een besmetting plaatsvinden in de groep dan volgen we het advies van de GGD en blijven alle kinderen 5 dagen thuis. Kinderen die na 5 dagen niet getest worden, moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. De gymles gaat door. We verzoeken ouders dringend om een mondkapje te dragen bij het ophalen en wegbrengen van de kinderen.   Veiligheidsmaatregelen groep 4 t/m 8 De kinderen van de groepen 4 t/m 8 werken binnen hun eigen groep in kleine vaste groepjes. Ze hebben geen contact met kinderen uit andere groepen. Er zijn gespreide pauzes, we houden de groepen gescheiden van elkaar. Mocht er een besmetting plaatsvinden dan volgen we het advies van de GGD en blijven in ieder geval de kinderen uit het kleine vaste groepje 5 dagen thuis. Kinderen die na 5 dagen niet getest worden, moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. De leerlingen van de bovenbouwgroepen (5/6, 7, & 8) dragen een mondkapje bij bewegingen door de gangen van de school. Ze doen het mondkapje al op bij het binnenkomen van de poort in de ochtend. In de klas, bij het buitenspelen en bij gym zijn de mondkapjes af. De gymles gaat gewoon door. We verzoeken ouders dringend om een mondkapje te dragen bij het ophalen en wegbrengen van de kinderen.   Hygiëne afspraken: Er is dagelijks een extra schoonmaakronde op school waarin de wc’s en deurklinken worden schoongemaakt. Alle leerlingen worden gestimuleerd om met regelmaat hun handen te wassen en de hygiëne afspraken te volgen. Iedereen die naar school komt, moet zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Ouders worden nog niet toegelaten in de school. Onderwijspersoneel draagt een mondkapje bij bewegingen door de school.   Denkt u eraan om maandag 8 februari het Chromebook + de oplader en alle geleende materialen weer mee naar school te nemen! We hopen dat we u zo goed hebben geïnformeerd. Als er verdere vragen zijn dan horen wij dat graag.

Speelpraatgroep

De Speelpraatgroep. Een kosteloze training, op verzoek van gemeente Eindhoven, waarbij leerlingen op een creatieve en actieve manier de vaardigheden aangeleerd krijgen. Ieder neemt deel met eigen leerdoel(en). In een intakegesprek bespreken de trainers met ouder en kind deze leerdoelen en wordt uitleg gegeven over de training. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 75 minuten. Binnen Eindhoven wordt de training 4 x in het jaar aangeboden. Er is ook een workshop-variant, deze draait in het najaar 2021. De training worden verzorgd door 2 opgeleide trainers van Lumens. Vanzelfsprekend nemen de trainers de RIVM maatregelen in acht. Waarom is deze training zinvol? Lumens vindt het belangrijk dat kinderen sociaalvaardig zijn en emotioneel sterk in hun schoenen staan. Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld zijn voorwaarden om naar eigen kunnen te presteren op alle gebieden. Sommige kinderen kunnen zich van nature makkelijk aanpassen, maken makkelijk contact en voelen zich snel ergens op hun gemak. Voor een aantal kinderen lukt dit niet. Zij hebben extra hulp en oefening nodig. Dit bieden wij aan tijdens de SoVa-training (Speelpraatgroep). We oefenen hierbij bijvoorbeeld vragen stellen, complimenten geven, emoties uiten en bij anderen herkennen, stevig in je schoenen staan en je boosheid reguleren. Op scholen worden de kinderen geobserveerd, volgt men de kinderen en worden resultaten en bevindingen met ouders besproken. Komt in een aantal jaren na elkaar naar voren dat een leerling moeite heeft met de sociale en emotionele ontwikkeling, kan dit aanleiding zijn om de leerling aan te melden voor de Speelpraatgroep. Deze training is niet bedoeld voor kinderen met een ernstige gedragsstoornis. Ook als ouder kan bij de leerkracht worden aangeven wanneer de ouder zorgen heeft over de sociale-emotionele ontwikkeling van het kind. Dit kan in het algemeen, maar natuurlijk ook wanneer er grote veranderingen plaatsvinden in de thuissituatie waar een kind (veel) last van heeft. Halverwege de training vindt er een tussenevaluatie plaats. Tenslotte wordt de training afgesloten met een eindevaluatie en een eindgesprek tussen ouders en trainers. Naast de ouders ontvangen ook de leerkrachten van de kinderen deze eindevaluatie, zodat ze in de klas nog beter met de leerling om kunnen gaan. Wanneer tijdens of na de training de inschatting wordt gemaakt dat de leerling meer of andere ondersteuning nodig heeft, zal dit met de ouders worden besproken. Voor wie? Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 (basisscholen in Eindhoven) met een minimale leeftijd van 9 jaar. In de intake bekijken de trainers zorgvuldig of de Speelpraatgroep een goede optie is voor de leerling en/of de samenstelling van de groep passend is. De maximale groepsgrootte is 10 personen. Wanneer en waar? Zodra het kan! We hopen kort na de carnavalsvakantie. In ieder geval op de woensdagmiddagen, 8 bijeenkomsten x 75 minuten. De trainingslocatie wisselt per keer; dit is afhankelijk van hoeveel aanmeldingen er vanuit welke school en welke wijk zijn. Het wisselen heeft als voordeel dat ook kinderen in het andere deel van Eindhoven in het jaar kunnen deelnemen.   Aanmelden! Aanmelden kan middels het aanmeldformulier   Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet! Bij vragen of twijfel of meer informatie kunt u ook altijd contact met mij opnemen, zie onderstaand mijn contactgegevens. Met vriendelijke groet, Patricia Bosman Schoolmaatschappelijk werk 12- 12+, Coördinatie trainingen   Lumens| Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven Beemdstraat 29 | 5653 MA Eindhoven 06 159 574 82 p.bosman@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl ma | di | do (tot 13.00 uur)|

Cookie instellingen