Nieuws

Brief thuisonderwijs

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Vanaf woensdag 16 december tot maandag 17 januari zijn alle scholen dicht in de strijd tegen Corona. Na de kerstvakantie op 4 januari starten we het digitaal thuisonderwijs in dezelfde vorm als u van ons gewend bent van de vorige schoolsluiting. We zorgen via de schoolapp dat u steeds geïnformeerd wordt, houd deze dus goed in de gaten. Vanaf 4 januari ziet het onderwijs er als volgt uit: · De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben dagelijks in de ochtend online lessen van hun groepsleerkracht en krijgen opdrachten waar ze zelfstandig aan verder werken. · De kleuters werken thuis aan pakketjes die door de leerkrachten zijn samengesteld. U hoort nog van ons wanneer u een pakketje kunt ophalen. We gebruiken de komende dagen om ons goed voor te bereiden op het onderwijs op afstand na de vakantie. We verzorgen deze week geen online thuisonderwijs, wel krijgen de kinderen pakketjes mee om thuis aan te werken. U heeft wellicht ook begrepen dat het onderwijs en de kinderopvang is gevraagd om de opvang van kinderen van ouders met “vitale beroepen” te regelen vanaf morgen, woensdag 16-12. U kunt inzien om welke beroepen het gaat op: https://www.rijksoverheid.nl Het spreekt voor zich dat enkel kinderen worden opgevangen wanneer zij geen ziekteverschijnselen hebben. U begrijpt dat wij niet van alle ouders weten wie in bovenstaande categorie valt. Mocht u een “vitaal beroep” uitoefenen en géén opvang hebben voor uw kind, dan wil ik u vragen om een bericht te sturen naar Pascha Vink p.vink@skpo.nl met als onderwerp “vitaal beroep”. In dit bericht graag de volgende gegevens: naam ouder, naam kind(eren), groep(en) van kind(eren), beroep, dagen dat u geen opvang heeft. Dit betreft opvang onder schooltijd. De kinderen die we opvangen krijgen op school geen onderwijs, maar kunnen op school aan hun online lesprogramma werken. U mag er ook nu weer vanuit gaan dat we onze schouders er onder zetten met elkaar om u en onze leerlingen binnen onze mogelijkheden te helpen waar we kunnen. Met vriendelijke groet, Wendy Wels en Pascha Vink

Kerstviering donderdag 17 dec en vrijdag 18 dec 2020

Beste ouders In deze tijd van de corona met alle maatregelen die gelden, hebben ook wij de kerstviering dit jaar moeten aanpassen. Donderdag 17 december Dit jaar zal er GEEN kerstdiner zijn helaas. De kinderen hoeven dus NIET donderdagavond naar school te komen. In plaats daarvan zal er donderdag overdag een kerstontbijt/lunch verzorgd worden door de school. U krijgt via de schoolapp van de leerkracht van uw kind te horen of dit ontbijt of lunch wordt ivm met pauzehap of lunchtrommels. De kinderen mogen die dag wel mooi gekleed naar school komen. Bij het binnenkomen worden de kinderen op de foto gezet in hun mooie kleren. Dit zal per gezin (alleen de kinderen) gebeuren. Deze foto krijgt u ook. Omdat we wel willen zorgen voor een veilige, gespreide binnenkomst over de rode loper, hebben we een schema gemaakt. ALLE kinderen komen via de poort op het plein binnen, dus via de ingang aan de Veluwelaan (waar normaal de bovenbouw binnenkomt). Ouders mogen helaas niet binnen de poort komen.   Let op: Het schema gaat op ACHTERNAAM. Een voorbeeldje: Dus u heet bijvoorbeeld Jansen en u heeft 3 kinderen in groep 1/2A, gr 4 en gr 7, dan komen deze kinderen SAMEN tussen 8.25 – 8.35 op school via de poort bij de Veluwelaan. We willen u met klem vragen om u aan dit schema te houden, om een goede doorstroom te houden. De kleinste zonder oudere broertjes of zusjes, worden opgevangen en begeleid over het plein door personeel van de Schelp of hulpouders van de OR.   Tijd Wie? Aantal       8:15 - 8:25 A t/m D 53 8:25 - 8:35 E t/m J 41 8:35 - 8:45 K t/m P 45 8:45 - 9.00 R t/m Z 45   Op deze dag zijn er, naast een aantal reguliere lessen, wel gymlessen. Verder kijken we een leuke kerstfilm per twee klassen. De groepen 5, 5/6, 7 en 8 zullen ook nog naar de Eerdbrand gaan om daar een leuk optreden te geven voor bewoners en personeel. Ook gaan ze de, door de kinderen van de Schelp gemaakte, kerstkaarten afgeven. De school is donderdag gewoon om 14.30 uit. Vrijdag 18 december Op vrijdag mogen de kinderen in hun (kerst)pyjama naar school komen. Dit is geen verplichting. Deze morgen zal het kerstverhaal verteld worden middels een PowerPoint met tekeningen gemaakt door de leerlingen van groep 7 en 8. Daarnaast is er nog een leuke activiteit bedacht door de kerstcommissie en krijgen alle kinderen een kerstattentie. De oudste kinderen zullen ook de gezinsfoto die donderdag gemaakt is meekrijgen. De school is deze dag om 12.00 uit. We weten dat dit niet hetzelfde is als andere jaren, maar we gaan ervanuit dat het wel net zo gezellig en fijn wordt. We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij meneer Roel, José (moeder van Sofie, Iris en Lars) en juf Mariska. We wensen u allemaal een fijne vakantie, fijne feestdagen en een mooie, gezond en goed 2021!

Cookie instellingen